Zaproszenie do składania propozycji projektów do strategii partnerstwa „Lider Pojezierza”

Od kilku miesięcy Gmina Barlinek wraz z innymi samorządami pracuje nad stworzeniem wspólnej strategii rozwoju obszaru partnerstwa „Lider Pojezierza” tworzonego przez gminy powiatu myśliborskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego oraz gminy Trzcińsko Zdrój z powiatu gryfińskiego.

 W ubiegłym roku opracowana została diagnoza obszaru, w której brali również udział mieszkańcy i organizacje z gminy Barlinek. Na podstawie zebranych danych i opinii, wskazano, iż kluczowymi kierunkami rozwoju partnerstwa powinny być m.in.:

 • rozwój gospodarczy,
 • rozwój turystyki na obszarze partnerstwa,
 • ochrona środowiska i rozwój niezależności energetycznej obszaru,
 • usprawnienie transportu publicznego,
 • poprawa usług związanych z ochroną zdrowia, opieką nad osobami starszymi czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
 • wzmacnianie współpracy mieszkańców i samorządów,
 • rozwój lokalnego rolnictwa i sektora rybackiego,
 • rozwój edukacji powiązanej z rynkiem pracy.
 • rozwój kultury na obszarze partnerstwa.

W ramach tych kierunków rozwoju partnerstwa będą planowane przyszłe działania i projekty. Będą one również podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, jak i krajowych.

Zapraszamy mieszkańców, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby chętne do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój wyżej wymienionego obszaru partnerstwa "Lider Pojezierza".

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać elektronicznie za pomocą załączonego formularza https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmFxS9R0F-JnAJnb9gi8cxyDuNsAl4j9aIKTX1r94Tu1gHOw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
lub pobrać formularz „Propozycja projektu do strategii partnerstwa „Lider Pojezierza” wypełnić go i złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Barlinku lub przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 29.01.2023r.

 

Poniżej przedstawiamy prezentację, która może być pomocna w przygotowaniu propozycji projektów.

Załącznik: Propozycje projektów do strategii obszaru partnerstwa Lider Pojezierza

 

 

Państwa aktywność i pomysły są ważne dla przyszłości miejsca, w którym żyjemy!

Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc. Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku

 

W dniu 13 stycznia 2023 r. Burmistrz Barlinka podpisał z firmą Maldrobud Sp. z o.o. Sp. kom. z siedzibą w Myśliborzu umowę na realizację zadania pod nazwą: „Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc. Etap II: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 oraz ul. Pełczyckiej w Barlinku”.

 

W ramach umowy z wykonawcą przebudowane zostaną poniższe fragmenty dróg i ulic:

 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 156 – w zakresie jezdni oraz dróg wojewódzkich,
 • przebudowa drogi gminnej - ul. Pełczyckiej w zakresie ciągu jezdno – pieszego, z zakazem wjazdu samochodom ciężarowym,
 • przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151 w zakresie drogi rowerowej oraz wyspy spowalniającej ruch,
 • przebudowa istniejącej drogi rowerowej w pasie drogowym – na trasie Barlinek – Pełczyce,
 • budowa miejsc postojowych, utwardzenie dojścia do nich wraz z utwardzeniem terenu pod wiaty rowerowe na działce nr 32/3.

oraz wykonane zostaną następujące prace:

 • dokonanie przycięć i wycinek istniejących gałęzi drzew i krzewów w celu uzyskania wymaganej skrajni,
 • dokonanie przycięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów na istniejących skarpach,
 • wykonanie balustrad zabezpieczających,
 • wykonanie elementów spowalniających ruch (np. progi zwalniające, wyniesione skrzyżowanie),
 • wyprofilowanie rowów wraz z humusowaniem i obsianiem,
 • zapewnienie powierzchniowego odprowadzenia wód deszczowych w tereny chłonno-odprowadzające.

Łącznie wybudowana ścieżka rowerowa będzie miała długość ok. 1200 metrów.

Dokumentację projektową dla zadania opracowała firma RAMIKO z Jenina.

Równolegle z realizacją powyższej inwestycji prowadzone będą prace polegające na wykonaniu budowy dwóch punktów oświetleniowych na przejściach dla pieszych zlokalizowanych na ul. Pełczyckiej. Doświetlona zostanie również wybudowana wyspa na drodze wojewódzkiej nr 151. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja techniczna na ten zakres prac.

 

Wyboru wykonawcy dokonano w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych. Koszt przyjętej oferty to 3 984 321,29 zł brutto. Na wykonanie zadania przewidziano jedenaście miesięcy od dnia podpisania umowy, w związku z tym zakończenie robót planowane jest na grudzień 2023 r.

Powyższe zadanie realizowane jest  w ramach projektu pn. „Budowa centrum przesiadkowego oraz drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Barlinek – granica gminy„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.” Wysokość dofinansowania tego etapu zadania to ok. 675 000,00 złotych.

Celem niniejszego zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz przede wszystkim polepszenie bezpieczeństwa ruchu dla rowerzystów.

 

Powyższy odcinek jest ostatnim na terenie Gminy Barlinek fragmentem budowanym w ramach programu pn. Budowa sieci tras rowerowych pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich.

Załączniki:
1) Plan sytuacyjny I
2) Plan sytuacyjny II

Szukamy rysowniczek i rysowników, którzy zechcą wesprzeć naszą pracę edukacyjną na rzecz zwierząt w ciekawej formie, za jaką uważamy komiks. Mini-komiks. Dlatego ogłaszamy konkurs, w którym udział może wziąć KAŻDY!
CELE KONKURSU
1. Promowanie humanitarnego traktowania zwierząt
2. Wzmacnianie świadomości w temacie ochrony praw zwierząt
3. Kreatywne uczestnictwo w działalności Fundacji Przyjaciele Czterech Łap
* Niech to będzie mini-komiks, czyli taki, który zmieści się na jednej stronie max formatu A4.
* Niech temat mini-komiksu dotyczy jakiegoś zagadnienia z zakresu ochrony praw zwierząt, np. nie kupuj-adoptuj, nie krzywdź, zwierzę to nie prezent, lub innego - uczestnicy i uczestniczki niech sami / same zdecydują 🙂
* Szczegółowy regulamin konkursu znajdziecie w TYM wydarzeniu.
* Zaczynamy już dziś, a kończymy 15 lutego 2023, żeby w Światowy Dzień Kota (17 lutego) móc ogłosić wyniki!
* Jeśli macie jakieś pytania, to pytajcie - postaramy się niezwłocznie odpowiedzieć
ZAPRASZAMY NA WYDARZENIE, TAM SĄ WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE. A jeśli nie wszystkie - to pytajcie.
Materiał nadesłany.

W dniu 29.11.2022 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeprowadził badanie jakości powietrza w Barlinku. Badanie zostało wykonane w godzinach 16:30-19:30, za pomocą specjalistycznego urządzenia do badania jakości powietrza. Zbadane zostały ulice przy Jeziorze Barlineckim oraz dalsze rejony miasta obejmujące jego centrum. W trakcie badania sprawdzono stężenia następujących związków chemicznych:

 • CH2O- formaldehyd;
 • LZO- lotne związki organiczne;
 • pył zawieszony PM 2.5, PM 10.

W Barlinku nie zlokalizowano podwyższonych wskazań czynników badanych przez detektor. Żadne z badanych miejsc nie wymagało pozostawienia żółtej kartki (ostrzeżenia). Nie zlokalizowano miejsca spalania śmieci.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 przeprowadza diagnozę potrzeb i ogłasza nabór uczestników do w/w Programu - MODUŁ II.

 

Adresatami Programu są seniorzy 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskim, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

 

W ramach Programu do dnia 31 grudnia 2023 r. zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, lokalizator GPS, funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co da poczucie bezpieczeństwa nie tylko seniorowi, ale także jego rodzinie. Pozwali na bardziej bezpieczne, komfortowe funkcjonowanie w swoim środowisku lokalnym.

 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Barlinek do Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 20.01.2023 r.:

 1. osobiście bądź przez osoby wskazane przez seniora do Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, pokój Nr 10 – I piętro
 2. lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.  95 74 60 014.

Wsparcia finansowego dla gmin w ramach programu udziela się na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotację celowe z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

 

Do pobrania:
- Formularz zgłoszenia do udziału w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” – edycja 2023
- Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023

Podkategorie