Burmistrz Barlinka zaprasza do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących projektów:

  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14),
  • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych (Działanie 2.15).

 

WARUNKIEM UDZIAŁU W PROGRAMIE JEST WYMIANA PIECA/KOTŁA OPALANEGO WĘGLEM

 

Kto będzie mógł otrzymać grant?

  • Osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości.

W jakiej wysokości i za co będzie można otrzymać grant?

  • Działanie 2.14:
    • 7 500 zł za likwidację kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianę źródła ciepła.
  • Działanie 2.15.:
    • 25 000 zł za wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła,
    • 50 000 zł za wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego (izolacja cieplna ścian, stolarki okiennej i drzwiowej stropu w tym dachu) wraz z likwidacją kotła lub pieca opartych o spalanie węgla i zmianą źródła ciepła.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Gminy Barlinek w zakładce – Zachodniopolski Program Antysmogowy: Przejdź do szczegółowych informacji