Gmina Barlinek ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro wybrała najkorzystniejszą ofertę i zakupiła 36 laptopów do nauki zdalnej.  

Laptopy zostaną przekazane do szkół i placówek oświatowych Gminy Barlinek do zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli.